Φυσικά Πρόσωπα

Αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε λογιστικής ή φορολογικής φύσης συναλλαγή είναι απαραίτητο να διεκπεραιωθεί. Οι συνεχείς μεταβολές στο φορολογικό τοπίο έχουν καταστήσει δυσνόητες για τους περισσότερους και τις πιο απαραίτητες συναλλαγές. Απευθυνόμενος στην εταιρεία μας ο πελάτης απαλλάσσεται από κάθε συνδιαλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες και παραλαμβάνει την υπόθεσή του διεκπεραιωμένη στα πλαίσια οικονομικών πακέτων μεταχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε:

Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσης στο σύστημα TAXIS καθώς και υποβολή εντύπων Ε9 και Ε2.


Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών αν κρίνεται σκόπιμο.


Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σημειώματος.


Συμβουλές για τον χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες καθώς και Γονικών Παροχών, Δωρεών, Κληρονομικών, προς αποφυγή επιβαρύνσεως από πρόσθετους φόρους.


Έλεγχο μισθολογικών και επιδομάτων, συμβουλές σε θέματα απολύσεων και αποζημιώσεων. Συμβουλές πάνω σε κάθε εξειδικευμένο εργατικό θέμα που μπορεί να προκύψει, όπως θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα.


Έλεγχο ασφαλιστικών εισφορών, του αριθμού και του είδους ενσήμων.

Πρόσφατα νέα
 by taxheaven.gr

developed & hosted by Jetnet ©