Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών αναλογικά με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Φροντίζουμε για την έγκαιρη ενημέρωση όσο αφορά τις αλλαγές στο νομικό και φορολογικό τοπίο, τις αλλαγές στον κλάδο που απασχολείται η κάθε επιχείρηση, παρέχουμε συμβουλές για συμφέρουσες επενδύσεις. Συμβάλλουμε προς επίλυση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Παρέχουμε αναλυτική λογιστική και χρηματοοικονομική πληροφόρηση με χρήση αριθμοδεικτών και άλλων εργαλείων.

Παρέχουμε συμβουλές σε εργατικά θέματα που αφορούν αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.

Πρόσφατα νέα
 by taxheaven.gr

developed & hosted by Jetnet ©