Εργατικά / Μισθολογικά

Η ομάδα μας αναλαμβάνει πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις, υπολογίζοντας εισφορές και πληρωτέο ποσό.

Πραγματοποιούμε την ηλεκτρονική υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων, διακοπής συνεργασίας, ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ. Παρέχουμε ανάλυση της μισθοδοτικής κατάστασης στη μορφή που απαιτείται προκειμένου να παρέχεται ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Εξασφαλίζουμε την εκπροσώπηση στην επιθεώρηση εργασίας και σε ασφαλιστικά ταμεία.

Πρόσφατα νέα
 by taxheaven.gr

developed & hosted by Jetnet ©