Νομικές Οντότητες

Ξεπερνώντας την τυπική σχέση φορολογούμενου- λογιστή, επιδιώκουμε την προσαρμογή των απαιτήσεων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης προκειμένου να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν στην καθημερινότητα, αλλά και στη συνολική βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Φροντίζουμε οι πελάτες μας να παραμένουν ενήμεροι τόσο για θέματα επικαιρότητας όσο και για τις εξελίξεις στον κλάδο δραστηριότητάς τους.

 

Αναλαμβάνουμε συνολικά την επιτήρηση του λογιστηρίου της επιχείρησης αλλά και επιμέρους ζητήματα όπως μισθοδοσία ή συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

›  Τήρηση Βιβλίων

 

›  Επίβλεψη Λογιστηρίων

 

›  Εργατικά - Μισθολογικά

 

›  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Πρόσφατα νέα
 by taxheaven.gr

developed & hosted by Jetnet ©