Τήρηση Βιβλίων

Παρέχουμε μηχανογραφημένη τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων. Από την έναρξη της επιχείρησής σας, διεκπεραιώνοντας όλες τις απαραίτητες εργασίες λογιστικά και στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες, μέχρι και τη λήξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.


Εξασφαλίζουμε την υποβολή δήλωσης ΦΜΥ, βεβαιώσεων αποδοχών, την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος μεσω του συστήματος taxis.


Φροντίζουμε για την έκδοση ισολογισμών, λογιστικών αποτελεσμάτων, καταστάσεων, reports και εκθέσεων προς αξιοποίση από τη διοίκηση, σχηματισμό προβλέψεων.

Πρόσφατα νέα
 by taxheaven.gr

developed & hosted by Jetnet ©