Πώς να βγάλεις μπλοκάκι- Βήματα

Δημοσιεύτηκε στις 09.09.2016 στην κατηγορία Blog

1. Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ        

 

Χρειάζεστε:  

 • Φωτοτυπία ταυτότητας        
 • Φωτοτυπία παραχωρητηρίου ή μισθωτηρίου (θεωρημένου) ή συμβολαίου        
 • Βεβαίωση προηγούμενου εργοδότη        
 • Αίτηση (σας δίνουν εκεί)        

 

Ίσως υπάρχει ένα κόστος προεγγραφής (όπου παίρνετε την βεβαίωση είσπραξης). 

 

* Εάν είστε ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα μπορείτε να πάρετε απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ.Για να πάρετε απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ πρέπει να καταθέσετε: Tο μισθωτήριο ή το παραχωρητήριο για το χώρο που επιλέγετε ως ΕΔΡΑ και το συμβόλαιο του σπιτιού        

                         Bεβαίωση του εργοδότη        

                         Βεβαίωση του ν. 2084/1993 που αναφέρεται στη διαδοχική ασφάλιση (αυτό κυρίως για όσους θέλουν να πάρουν απαλλαγή και                            έχουν ασφάλεια Δημοσίου)        

                        Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της καρτέλας του ΙΚΑ ή του ασφαλιστικού σας φορέα        

                        Φωτοτυπία επικυρωμένη της αστυνομικής ταυτότητας    

 

Σχετικα με τα δικαιολογητικά και το κόστος προεγγραφής, συστήνεται να τηλεφωνήσετε στα κατα τόπους υποκαταστήματα ΟΑΕΕ για τυχόν διαφοροποιήσεις (http://www.oaee.gr)

 

 

2. Προεγγραφή στο Επιμελητήριο

 

Τα επιμελητήρια είναι πολλά, στην προκειμένη μας ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο τρία. Το επαγγελματικό, το βιοτεχνικό και το εμπορικό & βιομηχανικό. Ανάλογα με το επάγγελμα που σας αφορά κατατάσσεστε σε ένα από αυτά.

 

Συνήθως υπάρχει ένα μικρό κόστος προεγγραφής.

 

Χρειάζεστε:  

 • Φωτοτυπία ταυτότητας        
 • Αίτηση (σας δίνουν εκεί)    

 

Αφού κάνετε προεγγραφή στο επιμελητήριο σας δίνουν βεβαίωση προεγγραφής. 

 

 

3. Έναρξη στην Εφορία        

 

Χρειάζεστε:  

 • Μια φωτοτυπία ταυτότητας        
 • Μ1 & Μ2 (σου δίνουν ή τα βρίσκεις στο https://www.taxisnet.gr)
 • Βεβαίωση προεγγραφής σε ΟΑΕΕ & Επιμελητήριο        
 • Φωτοτυπία παραχωρητηρίου ή μισθωτηρίου (θεωρημένου) ή συμβολαίου


(Πρέπει να έχετε μία επαγγελματική έδρα. Είτε μιλάμε για ένα δωμάτιο από το διαμέρισμα των γονιών, είτε ως έδρα το σπίτι σας, είτε μισθωμένος χώρος, για να προχωρήσετε σε έναρξη απαιτείται ένα χαρτί που να περιγράφει ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα να ασκείτε επαγγελματική δραστηριότητα εκεί.)

Παίρνετε βεβαίωση έναρξης από την εφορία. 

 

4. Εγγραφή στο Επιμελητήριο        

 

Χρειάζεστε:  

 • Φωτοτυπία ταυτότητας        
 • Φωτοτυπία της έναρξης της εφορίας


Σας δίνουν πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο

 

5. Εγγραφή στον ΟΑΕΕ        

 

Χρειάζεστε:  

 • Φωτοτυπία ταυτότητας        
 • Φωτοτυπία της έναρξης της εφορίας
   

Σας δίνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

 

 

 

6.Χρειάζεστε:

 • 1 βιβλίο πελατών (αριθμείτε τις σελίδες ή αγοράζετε ένα με αριθμημένες σελίδες)        
 • 1 βιβλίο εσόδων - εξόδων (επίσης αριθμείτε ή παίρνετε αριθμημένο)
 • 1 μπλοκ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με σφραγισμένες σελίδες (με την σφραγίδα σας) και αριθμημένο
 • 1 σφραγίδα που θα αναγράφει (για ατομική επιχείρηση φυσικού προσώπου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

 

Η όλη διαδικασία θα σας πάρει 2-3 πρωινά. Κάποια από τα βήματα ίσως διαφέρουν ανάλογα με το επάγγελμά σας, εμείς αναγράφουμε τη γενική διαδικασία. Προς αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία. Ίσως να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα επιμελητήρια, στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΟΑΕΕ και στις κατά τόπους εφορίες.

 

 

 

Τέλος, οι αυτοαπασχολούμενοι με μπλοκάκι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών εάν:

 

α) Ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση έγγραφη σύμβαση που έχει συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και

β) Ο εργαζόμενος παρέχει υπηρεσίες μέχρι και σε τρεις εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε περισσότερους από τρεις εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών. Όσοι αμείβονται με μπλοκάκι δεν δύνανται να εκπέσουν καμία δαπάνη από το εισόδημά τους, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές. 

Πρόσφατα νέα
 by taxheaven.gr

developed & hosted by Jetnet ©